Poradnictwo

Psychologiczno-pedagogiczne

Poradnictwo

 

W poradnictwie
psychologiczno-pedagogicznym
proponuję:

 

Konsultację - zidentyfikowanie problemu oraz odnalezienie satysfakcjonującego rozwiązania w jasno określonym, możliwie jak najkrótszym czasie.

 

Terapię krótkoterminową - ukierunkowana na osiągnięciu określonego przez Klienta celu; zorientowana na lepsze funkcjonowanie w teraźniejszości i przyszłości, wydobywanie z historii Klienta mocnych stron, cennych doświadczeń i sposobów radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami.

 

Interwencję kryzysową - krótkoterminowa forma pomocy psychologicznej, w sytuacji zgłoszonych przez Klienta trudności/dolegliwości związanych z nagłymi, traumatycznymi doświadczeniami, np. ze stratą, przemocą, uzależnieniami, samobójstwem w rodzinie, wypadkiem, utratą pracy lub innym problemem wywołującym kryzys. W kontakcie terapeutycznym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i pracy w kierunku jego rozwiązania.

 

Warsztat - forma edukacji powiązana z kontekstami psychologicznymi dotyczącymi wybranej tematyki. Mogą być ukierunkowane na poszerzanie wiedzy z danej dziedziny, doskonalenie nabytych już umiejętności lub rozwój osobisty. Oparte są na wiedzy teoretycznej, osobistych ćwiczeniach i informacjach zwrotnych.


Psychoedukacja - to metoda przekazywania wiedzy na określony temat, pozwalająca przeformułować schematy myślenia i działania w kierunku konstruktywnej zmiany.

 

Online - praca psychologiczno-terapeutyczna w okresie pandemii koronawirusa.

 

PRACA PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNA W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA ONLINE!

Mając na względzie troskę i odpowiedzialność za Państwa i własne zdrowie, podporządkowuję się rekomendacjom ekspertów i zawieszam do odwołania spotkania stacjonarne w gabinecie.

Odpowiadając na Państwa potrzeby i prośby, jestem do dyspozycji online, za pośrednictwem Skype’a.

W okresie pandemii i kwarantanny spowodowanej koronawirusem, pomoc psychologiczna nabiera szczególnego znaczenia, stając się najbezpieczniejszą formą kontaktu. Nie naraża na zakażenie tych z Państwa, którzy korzystacie z komunikacji miejskiej na trasie dojazdu do gabinetu; nie wyklucza spotkania ze względu na samopoczucie, stan zdrowia, kondycję fizyczną, psychiczną, gorszą pogodę czy aktualne miejsce pobytu. To także komfortowa forma kontaktu dla osób odczuwających lęk lub obawę przed pierwszym spotkaniem z terapeutą.

Pomoc i wsparcie online cieszy się dużą popularnością na świecie ze względu na przystępność i efektywność pracy terapeutycznej. Jest to forma niezwykle skuteczna min. w interwencji kryzysowej, czego dowodem są efektywnie funkcjonujące od lat telefony zaufania. Psychiczna obecność terapeuty, jego uważność, zaangażowanie oraz wewnętrzne zasoby potrzebne do pracy z drugim człowiekiem, wpływają na przywracanie długo oczekiwanego przez Klienta poczucia ulgi oraz osiąganie wyznaczonego celu pracy terapeutycznej.

 

W pracy terapeutycznej wykorzystuję m.in.:

 

Genogram - graficzny schemat przekazów transgeneracyjnych w rodzinie, wykonany przez terapeutę wraz z Klientem lub Rodziną na wzór drzewa genealogicznego, który za pomocą symboli ilustruje związki i relacje między krewnymi, ważne daty z życia członków rodziny, trudne wydarzenia; pomaga wskazać prawdopodobne przyczyny aktualnej sytuacji życiowej; umożliwia poznanie dysfunkcyjnych "tradycji" rodzinnych nieświadomie przekazywanych z pokolenia na pokolenie, takich jak min. uzależnienia, przemoc, samobójstwa, bezrobocie, aborcje i wiele innych.

Profil powtarzających się w rodzinie trudności wynikających z realizacji wspólnego programu warto zatrzymać, „odkodować” i nie przekazywać dalej. Analiza emocjonalnej historii Klienta, często otwiera drogę do zmiany odziedziczonego programu rodzinnego i wpływu na dalsze losy życia swojego i rodziny.

 

Obszary problemów, w których oferuję pomoc i wsparcie:

 

 • przemoc
 • terapia osób stosujących przemoc wobec bliskich, nie radzących sobie z zachowaniami agresywnymi
 • współuzależnienia
 • doświadczenie traumy (również wczesnodziecięcej)
 • problemy wychowawcze
 • sytuacje kryzysowe w rodzinie
 • zachowania autodestrukcyjne
 • poczucie krzywdy, odrzucenia, 
 • problem winy, nieprzebaczenia
 • strata
 • syndrom postaborcyjny

 

Tematy warsztatów:

 

 • Tożsamość zranionego dziecka - Zespół Zaburzeń Więzi - wybrane elementy rekonstrukcji więzi i poprawy funkcjonowania emocjonalno-społecznego dziecka
 • Funkcjonowanie i potrzeby dziecka z FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy)
 • Odkodować traumę
 • Stres - pogromca wewnętrznej harmonii
 • Blaski i cienie rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego
 • Akademia mądrego rodzica
 • Wolność przeciw zniewoleniu
 • Nie boję się krytyki, porażki oceny
 • Pierwszy krok ku pełni życia (elementy usamodzielniania i analizy nowych, życiowych wyborów)
 • Żyć na MAXA pozytywnie (umiejętności rozwijające inteligencję emocjonalną młodych ludzi)
 • Rodzina RAZEM
 • Towarzyszyć by BYĆ
 • Świadomi Rodzice – Szczęśliwe Dzieci
 • RAZEM przetrwać kryzys
 • Przerwać milczenie
 • Blaski i cienie komunikacji rodzicielskiej – komunikacja z nastolatkiem
 • Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w praktyce szkolnej
 • Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży po pandemii
 • STOP przemocy
 • STOP uzależnieniom behawioralnym
 • Reedukacja gniewnego mózgu – jak sobie radzić ze złością krok po kroku

 

Celem powyższych warsztatów jest:

 

 • Poprawa funkcjonowania i jakości relacji rodziców/opiekunów i dzieci
 • Wypracowanie umiejętności lepszego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Diagnoza potrzeb dzieci o różnych profilach trudności
 • Podnoszenie kompetencji w obszarze emocjonalno-społecznym - poczucie własnej wartości, asertywność, świadomość własnych zasobów i deficytów, radzenie sobie ze stresem, krytyką, porażką, rozwój samoświadomości i samodyscypliny, zmiana nawyków, umiejętności komunikacyjne, elementy usamodzielniania się dziecka, sztuka kompromisów i inne.

 

Warsztaty „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”

 

Inspirowane programem 12 kroków AA, poszerzonym o psychologiczną i duchową refleksję. Bazują na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, łączą rozwój duchowy i psychoedukację.
Kierowane do osób, które:

 • przeżywają w życiu wciąż te same trudności
 • mają zaniżoną samoocenę
 • tęsknią za zdrowymi relacjami
 • żyją żalem, poczuciem krzywdy, odrzucenia
 • doświadczają niemocy wobec swoich niechcianych nawyków
 • nie czują się wystarczająco kochane
 • chciałyby uporządkować swoje życie
 • pragną żywej relacji z Bogiem

 

Cennik sesji terapeutycznych

 

SESJE 1 x w tygodniu:

1 osoba:

 • 60 min.: 120 zł.
 • 90 min.: 160 zł

 

2 osoby (para, rodzice):

 • 60 min.: 150 zł.
 • 90 min.: 190 zł

 

SESJE co 2 tygodnie:

1 osoba:

 • 60 min.: 150 zł.
 • 90 min.: 190 zł

 

2 osoby (para, rodzice):

 • 60 min.: 180 zł.
 • 90 min.: 210 zł

 

Cena sesji, po rozmowie indywidualnej z Klientem, uwzględniając szczególne okoliczności może ulec zmianie.

 

Nr konta do wpłat z dopiskiem TERAPIA:

86 1020 1475 0000 8002 0072 6364

 

Termin każdej sesji ustalany jest telefonicznie.

 

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam online!